På bakgrunn av Nordlamell's stand på Bygg Reis Deg messen 2017, designet jeg nyhetsbrev som ble sendt ut til kundene, i tillegg til flyere med produktbeskrivelser som ble plassert med de ulike produktkategoriene innen treverk. 

Back to Top