Tifti App er en privat event app som jeg designet nettsiden for. I samarbeid med to utviklere bygde vi nettsiden fra bunnen av, og jeg lærte derfor grunnleggende HTML og CSS for å forstå hvordan siden måtte bygges opp og hvordan den skulle fungere responsivt. Back to Top